КАЛИФОРНИЯ ТВИСТ

Калифорния кани + Калифорния сяке . Вес: 345 гр.